Nieruchomość inwestycyjna położona w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 101 o powierzchni 1912 m2 oznaczona geodezyjnie jako działka nr 15/6 oraz nieruchomość oznaczona jako działka 15/3 o powierzchni 756 m2. Całkowita powierzchnia działek do wykorzystania to : 2668 m2. Według miejscowego planu zagospodarowania działka przeznaczona pod budynki administracyjne, handel oraz usługi.