Zgodnie z opinią Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Chorzowa teren może być wykorzystywany, prócz zabudowy mieszkaniowej, pod lokalizację obiektów użyteczności publicznej, w tym mieszczą się usługi hotelowe i usługi administracji, handlu zgodnie z warunkami określonymi zapisem planu oraz pod realizację terenów rekreacyjnych i sportowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.